Turbil

LEVERANSER MED TURBILERNA

Månadsvis är vi områdena som är markerade orange och svarta på kartan. Turbilarna betjänar kunder med mera än bara kedjor som skall slipas. I ovanstående områden expedierar vi utöver slipkunder, även engångsköpare och återförsäljare med tillbehör och förbrukningsvaror. 

NÄR ÄR VI I OMRÅDET?
Turbilskarta